CONTACT

Camping de Bunders

‘t Frusselt 91

8076 RG Vierhouten

 

T: 0577 411 583

E: bunders@kleinecamping.nl

 

 

 

 

anwb

 

anwb3

 

 

 

image

 

 

 

 

 

Privacy Verklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacy verklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 31/05/2018.

 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Camping de Bunders
't Frusselt 91
8076 RG Vierhouten
0577-411583

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Camping de Bunders verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, en is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens
Camping de Bunders verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Inhoud van communicatie
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Doeleinden
Camping de Bunders verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact
Een goede en efficiënte dienstverlening
Het verrichten van administratieve handelingen
Verbetering van de dienstverlening
Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Camping de Bunders hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
De verbetering van haar diensten

 

Beveiliging en het beheer van haar systemen
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Camping de Bunders persoonsgegevens uitwisselen. Camping de Bunders kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Camping de Bunders aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Camping de Bunders zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Camping de Bunders zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Camping de Bunders zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Camping de Bunders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met dhr. F.Heijneman of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Camping de Bunders heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Camping de Bunders gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Uw rechten
U heeft het recht om Camping de Bunders een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Camping de Bunders verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacy verklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Camping de Bunders
't Frusselt 91
8076 RG Vierhouten
0577 411583
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Camping de Bunders, laat dit dan vooral aan ons weten. 

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 31/05/2018. Camping de Bunders kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

ukmedsnorx.com zopiclone ambien ukmedsnorx